Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg

5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organskog silicija (monometilsilanetriol) i kalcij fosforil oligosaharida (POs-Ca ®) koji se dodaju hrani i upotrebljavaju u proizvodnji dodataka prehrani (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za zdravstvenu tvrdnju koja se navodi na hrani, osim tvrdnji koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksiflop, Pepino mosaic virus blagi izolat VC1, Pepino mosaic virus blagi izolat VX1, oksatiapiprolin, pentiopirad, piraklostrobin, spirotetramat, suncokretovo ulje, tolklofos-metil i trineksapak u ili na određenim proizvodima (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - rok: 1. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fluopiram; heksaklorcikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), beta-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), zbroj izomera, osim gama-izomera; lindan (heksaklorcikloheksan (HCH), gama-izomer); nikotin i profenofos u ili na određenim proizvodima (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - rok: 28. svibanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za triciklazol u ili na određenim proizvodima (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - rok: 28. svibanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za dimetoat i ometoat u ili na određenim proizvodima (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - rok: 28. svibanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - rok: 17. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - rok: 17. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni [dodataka] Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - rok: 28. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - rok: 23. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti