Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 5., Szerda - Strasbourg

5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadott és étrend-kiegészítők előállításához felhasznált szerves szilícium (monometil-szilántriol) és kalcium-foszforil oligoszacharidok (POs-Ca®) tekintetében történő módosításáról (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumeszát, haloxifop, pepino mozaikvírus VC1 jelű hipovirulens izolátuma, pepino mozaikvírus VX1 jelű hipovirulens izolátuma, oxatiapiprolin, pentiopirád, piraklosztrobin, spirotetramát, napraforgóolaj, tolklofosz-metil és trinexapak szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - határidő: 2017. június 1.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - határidő: 2017. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található triciklazol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - határidő: 2017. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetoát és ometoát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - határidő: 2017. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - határidő: 2017. június 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - határidő: 2017. június 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete [függelékeinek] a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - határidő: 2017. június 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - határidő: 2017. június 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat