Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra

5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 (D049176/01 2017/2630(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D049265/01 2017/2631(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D049411/01 2017/2632(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērnu attīstību un veselību (D049412/01 2017/2633(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz maksimālajiem benzovindiflupīra, hlorantraniliprola, deltametrīna, etofumezāta, haloksifopa, pepino mozaīkas vīrusa mazāk spēcīgā izolāta VC1, pepino mozaīkas vīrusa mazāk spēcīgā izolāta VX1, oksatiapiprolīna, pentiopirāda, piraklostrobīna, spirotetramāta, saulespuķu eļļas, tolklofosmetila un trineksapaka atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D049578/02 2017/2650(RPS) - termiņš: 2017. gada 1. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz fluopirama, heksahlorcikloheksāna (HCH) alfa-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) beta-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) izomēru summas, izņemot gamma-izomēru, lindāna (heksahlorcikloheksāna (HCH) gamma-izomērs), nikotīna un profenofosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D049581/03 2017/2639(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz triciklazola maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos un uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu (D049627/02 2017/2638(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem dimetoāta un ometoāta atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D049632/02 2017/2637(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049872/01 2017/2616(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049873/01 2017/2619(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu [tā papildinājumus] (D049962/02 2017/2640(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049972/02 2017/2627(RPS) - termiņš: 2017. gada 23. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika