Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg

5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siliciul organic (monometilsilanetriol) și oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca®) adăugate în produsele alimentare și utilizate la producerea suplimentelor alimentare (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: IMCO

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate asociate alimentelor, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benzovindiflupir, clorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloxifop, virusul mozaic pepino, izolat cu virulență ușoară VC1, virusul mozaic pepino, izolatul atenuat VX1, oxatiapiprolin, pentiopirad, piraclostrobin, spirotetramat, ulei de floarea-soarelui, tolclofos-metil și trinexapac din sau de pe anumite produse (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - termen: 1 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fluopiram; hexaclorciclohexan (HCH), izomer alfa; hexaclorciclohexan (HCH), izomer beta; hexaclorciclohexan (HCH), sumă de izomeri, cu excepția izomerului gama; lindan [hexaclorciclohexan (HCH), izomer gama]; nicotină și profenofos din sau de pe anumite produse (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - termen: 28 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru triciclazol din sau de pe anumite produse (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - termen: 28 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor dimetoat și ometoat din sau de pe anumite produse (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - termen: 28 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - termen: 17 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - termen: 17 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a [apendicelor] anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - termen: 28 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentulu de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)

- Regulamentul al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - termen: 23 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

Notă juridică - Politica de confidențialitate