Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0237/2017

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0102

Протокол
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург

6. Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (разискване)
CRE

Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изказване.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD (Председателят призова оратора към спазване на реда във връзка с думи, които накърняват достойнството на Парламента), Marcel de Graaff, от името на групата ENF и Steven Woolfe, независим член на ЕП.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) и Michel Barnier (главен преговарящ).

Изказаха се: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox и Catherine Bearder.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Сергей Станишев, Ангел Джамбазки, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Мария Габриел, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa и Victor Boştinaru.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

Изказаха се: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella и Manfred Weber.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Guy Verhofstadt, координатор и председател на групата ALDE, Manfred Weber, председател на групата PPE, Gianni Pittella, председател на групата S&D, Philippe Lamberts и Ska Keller, съпредседатели на групата Verts/ALE, и Danuta Maria Hübner, председател на комисията по конституционни въпроси, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, от името на групата ECR, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 5.4.2017 г г.

Изказаха се: Vicky Ford относно думите на някои британски членове на ЕП по време на разискването, и James Carver.

Правна информация - Политика за поверителност