Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2593(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0237/2017

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0102

Zápis
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk

6. Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (rozprava)
CRE

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP))

Předseda rozpravu krátce uvedl.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD (předseda řečníka napomenul v souvislosti s výroky, které podle něj nejsou hodny důstojnosti Parlamentu), Marcel de Graaff za skupinu ENF a Steven Woolfe – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady), Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Michel Barnier (hlavní vyjednávač).

Vystoupili: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox a Catherine Bearder.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa a Victor Boştinaru.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella a Manfred Weber.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a předseda skupiny ALDE, Manfred Weber, předseda skupiny PPE, Gianni Pittella, předseda skupiny S&D, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupředsedové skupiny Verts/ALE a Danuta Maria Hübner, předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo za skupinu o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall za skupinu ECR o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 5.4.2017.

Vystoupili: Vicky Ford k výrokům, které někteří britští poslanci pronesli během rozpravy, a James Carver.

Právní upozornění - Ochrana soukromí