Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2593(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0237/2017

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0102

Protokol
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg

6. Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (forhandling)
CRE

Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen (formanden kaldte taleren til orden for at have anvendt et sprogbrug, der skader Parlamentets værdighed), Marcel de Graaff for ENF-Gruppen og Steven Woolfe, løsgænger.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Michel Barnier (chefforhandler).

Talere: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox og Catherine Bearder.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa og Victor Boştinaru.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella og Manfred Weber.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE-Gruppen, Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, formand for S&D-Gruppen, Philippe Lamberts og Ska Keller, medformænd for Verts/ALE-Gruppen og Danuta Maria Hübner, formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017)

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017)

—   Syed Kamall for ECR-Gruppen, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 5.4.2017.

Talere: Vicky Ford om visse britiske medlemmers ytringer under forhandlingen, og James Carver.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik