Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2593(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0237/2017

Arutelud :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0102

Protokoll
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg

6. Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (arutelu)
CRE

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (2017/2593(RSP))

Istungi juhataja esines sissejuhatava lühisõnavõtuga.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel (istungi juhataja kutsus sõnavõtjat korrale, sest mõtteavaldusi võib pidada parlamendi mainet kahjustavaks), Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja), Jean-Claude Juncker (komisjoni president) ja Michel Barnier (pealäbirääkija).

Sõna võtsid Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox ja Catherine Bearder.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa ja Victor Boştinaru.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella ja Manfred Weber.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees, Manfred Weber (fraktsooni PPE esimees), Gianni Pittella, fraktsiooni S&D esimees, Philippe Lamberts ja Ska Keller (fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehed) ning Danuta Maria Hübner, põhiseaduskomisjoni esimees, läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel läbirääkimiste kohta Ühendkuningriigiga pärast Ühendkuningriigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel läbirääkimiste kohta Ühendkuningriigiga pärast riigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2017 protokollipunkt 7.1.

Sõna võtsid Vicky Ford Ühendkuningriigi teatavate parlamendiliikmete arutelu ajal avaldatud mõtete teemal ja James Carver.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika