Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2593(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0237/2017

Keskustelut :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0102

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

6. Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (keskustelu)
CRE

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP))

Puhemies käytti keskustelun aluksi lyhyen puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta (puhemies kehotti puhujaa palaamaan järjestykseen, sillä hän katsoi tämän loukanneen puheenvuorossaan parlamentin arvovaltaa), Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Steven Woolfe.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Michel Barnier (pääneuvottelija).

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox ja Catherine Bearder.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa ja Victor Boştinaru.

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

Puheenvuorot: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella ja Manfred Weber.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   koordinaattori ja ALDE-ryhmän puheenjohtaja Guy Verhofstadt, PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, S&D-ryhmän puheenjohtaja Gianni Pittella, Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajat Philippe Lamberts ja Ska Keller sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja Danuta Maria Hübner neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017)

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017)

—   Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 7.1.

Puheenvuorot: Vicky Ford eräiden brittijäsenten keskustelun aikana käyttämistä puheenvuoroista ja James Carver.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö