Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2593(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0237/2017

Debatai :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0102

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras

6. Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (diskusijos)
Stenograma

Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP))

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (pirmininkas padarė kalbėtojui pareiškimą dėl darbo tvarkos, nes jo žodžiais pažeidžiamas šio Parlamento orumas), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas).

Kalbėjo: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox ir Catherine Bearder.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa ir Victor Boştinaru.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella ir Manfred Weber.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Guy Verhofstadt, ALDE frakcijos pirmininkas ir koordinatorius, Manfred Weber, PPE frakcijos pirmininkas, Gianni Pittella, S&D frakcijos pirmininkas, Philippe Lamberts ir Ska Keller, Verts/ALE frakcijos pirmininkai, ir Danuta Maria Hübner, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkė – dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall ECR frakcijos vardu – dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardudėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 7.1 punktas

Kalbėjo: Vicky Ford dėl kai kurių Parlamento narių iš Didžiosios Britanijos per šias diskusijas pasakytų žodžių ir James Carver.

Teisinė informacija - Privatumo politika