Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2593(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0237/2017

Debatten :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0102

Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg

6. Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (debat)
CRE

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Euroopese Unie te treden (2017/2593(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleiding.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie (de Voorzitter roept de spreker tot de orde vanwege uitspraken die naar zijn oordeel de waardigheid van dit Parlement schaden), Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox en Catherine Bearder.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa en Victor Boştinaru.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella en Manfred Weber.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Guy Verhofstadt, coördinator en voorzitter ALDE-Fractie, Manfred Weber, voorzitter PPE-Fractie, Gianni Pittella, voorzitter S&D-Fractie, Philippe Lamberts en Ska Keller, covoorzitters Verts/ALE-Fractie, en Danuta Maria Hübner, voorzitter Commissie constitutionele zaken, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 5.4.2017.

Het woord wordt gevoerd door Vicky Ford, over de uitspraken van een aantal Britse leden tijdens het debat, en door James Carver.

Juridische mededeling - Privacybeleid