Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2593(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0237/2017

Debaty :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0102

Protokół
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg

6. Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie słowo wstępne.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD (przewodniczący przywołał mówcę do porządku za uwagi, które można uznać za szkodzące powadze Parlamentu), Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Steven Woolfe, niezrzeszony.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Michel Barnier (główny negocjator).

Głos zabrali: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox i Catherine Bearder.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa i Victor Boştinaru.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella i Manfred Weber.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Guy Verhofstadt, koordynator i przewodniczący grupy ALDE, Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE, Gianni Pittella, przewodniczący grupy S&D, Philippe Lamberts i Ska Keller, współprzewodniczący grupy Verts/ALE, i Danuta Maria Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall w imieniu grupy ECR, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn i Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 5.4.2017.

Głos zabrali: Vicky Ford, w sprawie wypowiedzi niektórych posłów brytyjskich wygłoszonych w trakcie debaty, oraz James Carver.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności