Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2593(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0237/2017

Dezbateri :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Voturi :

PV 05/04/2017 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0102

Proces-verbal
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg

6. Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (dezbatere)
CRE

Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP))

Președintele a ținut un scurt discurs introductiv.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD (Președintele cheamă vorbitorul la ordine pentru afirmații considerate a aduce atingere demnității Parlamentului), Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Steven Woolfe, neafiliat.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului), Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Michel Barnier (negociator-șef).

Au intervenit: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox și Catherine Bearder.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa și Victor Boştinaru.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella și Manfred Weber.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Guy Verhofstadt, coordonator și președintele Grupului ALDE, Manfred Weber, președintele Grupului PPE, Gianni Pittella, președintele Grupului S&D, Philippe Lamberts și Ska Keller, copreședinți ai Grupului Verts/ALE, și Danuta Maria Hübner, președinta Comisiei pentru afaceri constituționale, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, în numele Grupului ECR, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 5.4.2017.

Au intervenit: Vicky Ford cu privire la afirmațiile anumitor deputați britanici pe parcursul acestei dezbateri, și James Carver.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate