Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0237/2017

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0102

Zápisnica
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg

6. Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (rozprava)
CRE

Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (2017/2593(RSP))

Predsedajúci rozpravu krátko uviedol.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD (predsedajúci rečníka napomenul pre vyjadrenia, ktoré podľa neho urážajú dôstojnosť Parlamentu), Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Steven Woolfe – nezaradený poslanec.

Vystúpili títo poslanci: Ian Borg (úradujúci predseda Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox a Catherine Bearder.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa a Victor Boştinaru.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili títo poslanci: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella a Manfred Weber.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Gianni Pittella, predseda skupiny S&D, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, a Danuta Maria Hübner, predsedníčka Výboru pre ústavné veci, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall v mene skupiny ECR, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 5.4.2017.

Vystúpili títo poslanci: Vicky Ford k vyjadreniam niektorých britských poslancov počas tejto rozpravy a James Carver.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia