Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0237/2017

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

7.1. Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0237/2017

(αντικαθιστά τις B8-0237/2017 και B8-0241/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Guy Verhofstadt, συντονιστής και πρόεδρος της Ομάδας ALDE·

—   Manfred Weber, πρόεδρος της Ομάδας PPE·

—   Gianni Pittella, πρόεδρος της Ομάδας S&D·

—   Philippe Lamberts και Ska Keller, πρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE·

—   Gabriele Zimmer, πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Danuta Maria Hübner, πρόεδρος της επιτροπής AFCO.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0102)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2017 et B8-0243/2017 καταπίπτουν.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου