Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0237/2017

(asendades B8-0237/2017 ja B8-0241/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees;

—   Manfred Weber, fraktsiooni PPE esimees;

—   Gianni Pittella, fraktsiooni S&D esimees ;

—   Philippe Lamberts ja Ska Keller, fraktsiooni Verts/ALE esimehed;

—   Gabriele Zimmer, fraktsiooni GUE/NGL esimees ;

—   Danuta Maria Hübner, AFCO-komisjoni esimees .

Vastu võetud (P8_TA(2017)0102)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2017 et B8-0243/2017 muutusid kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika