Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0237/2017

(ter vervanging van B8-0237/2017 en B8-0241/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Guy Verhofstadt, coördinatorr en voorzitter van de ALDE-Fractie;

—   Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie;

—   Gianni Pittella, voorzitter van de S&D-Fractie;

—   Philippe Lamberts en Ska Keller, voorzitters van de Verts/ALE-Fractie;

—   Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie;

—   Danuta Maria Hübner, voorzitter van de Commissie AFCO.

Aangenomen (P8_TA(2017)0102)

(Ontwerpresoluties B8-0242/2017 et B8-0243/2017 komen te vervallen.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid