Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0237/2017

(nahrádzajúci B8-0237/2017 a B8-0241/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE;

—   Manfred Weber, predseda skupiny PPE;

—   Gianni Pittella, predseda skupiny S&D;

—   Philippe Lamberts a Ska Keller, predsedovia skupiny Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, predsedníčka skupiny GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, predsedníčka výboru AFCO.

Prijatý (P8_TA(2017)0102)

(Návrhy uznesenia B8-0242/2017 a B8-0243/2017 sa stali bezpredmetnými.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia