Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα όσον αφορά τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 3 Απριλίου 2017 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3ης Απριλίου 2017).

Οι επιτροπές μπορούν να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου