Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen enkel verzoek heeft ontvangen betreffende de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen als aangekondigd in de notulen van maandag 3 april 2017 (punt 8 van de notulen van 3.4.2017).

De commissies kunnen de onderhandelingen opstarten.

Juridische mededeling - Privacybeleid