Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúci oznámil, že mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 3. apríla 2017 (bod 8 zápisnice zo dňa 3.4.2017).

Výbory môžu začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia