Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0136(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0078/2017

Ingediende teksten :

A8-0078/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0105

Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg

9.3. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0105)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de bekrachtiging van het protocol.

Juridische mededeling - Privacybeleid