Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0266(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2017

Ingivna texter :

A8-0068/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0107

Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg

9.5. Medicintekniska produkter ***II (omröstning)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2017)0107)

Inlägg:

Glenis Willmott och Peter Liese, före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy