Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0267(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2017

Ingivna texter :

A8-0069/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0108

Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg

9.6. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0108)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy