Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0821(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0095/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0095/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0121

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

9.19. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/559/EΕ, 2011/387/EΕ, 2011/547/EΕ, 2012/236/EΕ, 2012/664/EΕ, 2012/713/EΕ, 2013/230/EΕ, 2013/692/EΕ και 2014/264/EΕ [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0121)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου