Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0822(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0090/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0090/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0122

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

9.20. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία, και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2014/731/EΕ, 2014/743/EΕ και 2014/744/EΕ [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0122)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου