Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg

9. Afstemningstid (fortsat)
CRE

9.1. Visse aspekter af selskabsretten ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

9.2. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

9.3. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

9.4. Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

9.5. Medicinsk udstyr ***II (afstemning)

9.6. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (afstemning)

9.7. Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)

9.8. Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)

9.9. Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (afstemning)

9.10. Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (afstemning)

9.11. Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (afstemning)

9.12. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)

9.13. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)

9.14. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)

9.15. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)

9.16. Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland * (afstemning)

9.17. Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien * (afstemning)

9.18. Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland * (afstemning)

9.19. Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn * (afstemning)

9.20. Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland * (afstemning)

9.21. Genetisk modificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (afstemning)

9.22. Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik