Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg

9. Hääletused (jätkamine)
Istungi stenogramm

9.1. Äriühinguõiguse teatavad aspektid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

9.2. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

9.3. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

9.4. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

9.5. Meditsiiniseadmed ***II (hääletus)

9.6. In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (hääletus)

9.7. Rahaturufondid ***I (hääletus)

9.8. Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)

9.9. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** (hääletus)

9.10. Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (hääletus)

9.11. Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (hääletus)

9.12. 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)

9.13. Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)

9.14. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)

9.15. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)

9.16. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis * (hääletus)

9.17. DNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias * (hääletus)

9.18. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes * (hääletus)

9.19. Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris * (hääletus)

9.20. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis * (hääletus)

9.21. Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hääletus)

9.22. Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika