Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

9. Äänestykset (jatkoa)
CRE

9.1. Tietyt yhtiöoikeuden osa-alueet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

9.2. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

9.3. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

9.4. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

9.5. Lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)

9.6. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)

9.7. Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)

9.8. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)

9.9. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** (äänestys)

9.10. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (äänestys)

9.11. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (äänestys)

9.12. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)

9.13. Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (äänestys)

9.14. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)

9.15. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (äänestys)

9.16. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa * (äänestys)

9.17. DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa * (äänestys)

9.18. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa * (äänestys)

9.19. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa * (äänestys)

9.20. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa * (äänestys)

9.21. Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (äänestys)

9.22. Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö