Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 5., Szerda - Strasbourg

9. Szavazások órája (folytatás)
CRE

9.1. A társasági jog egyes vonatkozásai ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0103)


9.2. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattrevezetről [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0104)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megerősítésével.


9.3. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0105)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megerősítésével.


9.4. A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvátországban történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0106)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0106)


9.5. Orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0107)

Felszólalások

Glenis Willmott és Peter Liese, a szavazás előtt.


9.6. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0108)


9.7. Pénzpiaci alapok ***I (szavazás)

Jelentés a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Neena Gill (A8-0041/2015)

A vita időpontja: 2015. április 28. (2015.4.28-i jegyzőkönyv, 15. pont).

A szavazást a 2015. április 29-i ülésen elhalasztották (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 10.61. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0109)


9.8. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató ***I (szavazás)

Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Petr Ježek (A8-0238/2016)

A vita időpontja: 2016. szeptember 14. (2016.9.14-i jegyzőkönyv, 20. pont).

A szavazást a 2016. szeptember 15-i ülésen elhalasztották (2016.9.15-i jegyzőkönyv, 11.6. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0110)


9.9. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret *** (szavazás)

Ajánlás a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0111)


9.10. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [2017/2051(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0112)


9.11. A rendkívüli tartalék igénybevétele (szavazás)

Jelentés a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0113)


9.12. A 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások– I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2017/2022(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0114)

Felszólalás

Paul Rübig, a szavazás előtt, a (37) bekezdéssel kapcsolatos 5. részről.


9.13. 1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (szavazás)

Report on the Council position on Draft amending budget No 1/2017 to the general budget for 2017 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0115)


9.14. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2017/000 TA 2017 - Technical assistance at the initiative of the Commission) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0116)


9.15. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából (szavazás)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0117)


9.16. A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2014/911/EU határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0118)


9.17. A szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU és 2014/410/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0119)


9.18. A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU tanácsi határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0120)


9.19. A finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/559/EU, a 2011/387/EU, a 2011/547/EU, a 2012/236/EU, a 2012/664/EU, a 2012/713/EU, a 2013/230/EU, a 2013/692/EU és a 2014/264/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0121)


9.20. A máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0122)


9.21. A géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0123)


9.22. A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (szavazás)

Jelentés a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről: az EU külső tevékenységének szerepe [2015/2342(INI)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Elena Valenciano és Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0124).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat