Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 5., Szerda - Strasbourg

13. A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (vita aktuális kérdésekről)
CRE

A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (2017/2644(RSP))

Felszólal: Bruno Gollnisch a vita lefolytatásának módjáról (az elnök megerősíti, hogy az megfelel az eljárási szabályzatnak).

Felszólal: Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, bevezeti a vitát.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a vita lefolytatásáról, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra és Jaromír Štětina.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke és Zdzisław Krasnodębski.

Felszólal: Andrus Ansip és Ian Borg.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat