Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0185(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0372/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0372/2016

Viták :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Szavazatok :

PV 06/04/2017 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0128

Jegyzőkönyv
2017. április 5., Szerda - Strasbourg

14. A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (vita)
CRE

Jelentés az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marlene Mizzi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík és Pavel Telička.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López és Seán Kelly.

(Az ülést tűzriadó miatt 18.05-kor megszakítják, majd 18.25-kor folytatják.)

(A vita folytatását lásd: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 15. pont )

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat