Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0125(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0274/2016

Indgivne tekster :

A8-0274/2016

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0129

Protokol
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg

16. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Michael Gahler (ordfører for udtalelse fra AFET), Heidi Hautala (ordfører for udtalelse fra JURI), Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Petr Ježek for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Michael Gahler, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo og Kateřina Konečná.

Talere: Věra Jourová og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 6.4.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik