Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0125(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0274/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0274/2016

Keskustelut :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Äänestykset :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0129

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

16. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heidi Hautala (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Michael Gahler, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Michał Boni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö