Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0125(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2016

Viták :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Szavazatok :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0129

Jegyzőkönyv
2017. április 5., Szerda - Strasbourg

16. A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I (vita)
CRE

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (az előadó helyett) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michael Gahler (az AFET bizottság véleményének előadója), Heidi Hautala (a JURI bizottság véleményének előadója), Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Michael Gahler, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru és Michał Boni.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo és Kateřina Konečná.

Felszólal: Věra Jourová és Michał Boni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat