Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk

18. Situace ve Venezuele (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Situace ve Venezuele (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski a José Inácio Faria.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí