Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg

18. Situationen i Venezuela (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski og José Inácio Faria.

Indlæg af Věra Jourová.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik