Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras

18. Padėtis Venesueloje (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija

Teisinė informacija - Privatumo politika