Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg

18. Sytuacja w Wenezueli (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Wenezueli (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski i José Inácio Faria.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności