Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg

18. Situația din Venezuela (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Situația din Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski și José Inácio Faria.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate