Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg

18. Situationen i Venezuela (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski och José Inácio Faria.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy