Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3018(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0235/2017

Debatter :

PV 05/04/2017 - 19
CRE 05/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.7
CRE 06/04/2017 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0131

Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg

19. Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson och Ana Gomes.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt och Barbara Kudrycka för PPE-gruppen, och Helga Stevens för ECR-gruppen, om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 6.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy