Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk

24. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků 1/2017 – ESVČ (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/C/17 - Evropský účetní dvůr (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018 (2017/2022(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí