Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg

24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Przesunięcie środków 1/2017 – SEAE (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018 (2017/2022(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności