Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. april 2017 - Strasbourg

24. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev št. 1/2017 – ESZD (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-02/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov, poročila

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018 (2017/2022(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov