Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg

24. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring 1/2017 - Utrikestjänsten (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/C/17 – Revisionsrätten (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018 (2017/2022(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy