Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (hlasování)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Některé aspekty práva obchodních společností ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Zdravotnické prostředky ***II (hlasování)
  9.6.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II (hlasování)
  9.7.Fondy peněžního trhu ***I (hlasování)
  9.8.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (hlasování)
  9.9.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** (hlasování)
  9.10.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) (hlasování)
  9.11.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (hlasování)
  9.12.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (hlasování)
  9.14.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  9.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (hlasování)
  9.16.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku * (hlasování)
  9.17.Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii * (hlasování)
  9.18.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku * (hlasování)
  9.19.Automatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku * (hlasování)
  9.20.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku * (hlasování)
  9.21.Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasování)
  9.22.Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Nenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU (rozprava)
 14.Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (rozprava)
 15.Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (pokračování rozpravy)
 16.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I (rozprava)
 17.Členství v delegacích
 18.Situace ve Venezuele (rozprava)
 19.Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (rozprava)
 20.Členství v delegacích
 21.Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
 22.Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen (rozprava)
 23.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 24.Předložení dokumentů
 25.Převody prostředků
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (215 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (3482 kb) 
 
Zápis (87 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (38 kb) Jmenovitá hlasování (137 kb) 
 
Zápis (303 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (631 kb) Jmenovitá hlasování (2175 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí