Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (afstemning)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Visse aspekter af selskabsretten ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Medicinsk udstyr ***II (afstemning)
  9.6.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (afstemning)
  9.7.Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)
  9.8.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)
  9.9.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (afstemning)
  9.10.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (afstemning)
  9.11.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (afstemning)
  9.12.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  9.13.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)
  9.14.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)
  9.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)
  9.16.Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland * (afstemning)
  9.17.Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien * (afstemning)
  9.18.Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland * (afstemning)
  9.19.Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn * (afstemning)
  9.20.Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland * (afstemning)
  9.21.Genetisk modificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (afstemning)
  9.22.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Hadefuld tale, populisme og falske nyheder på sociale medier – overvejelser om EU's respons (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Engrosroamingmarkeder ***I (forhandling)
 15.Engrosroamingmarkeder ***I (fortsat forhandling)
 16.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I (forhandling)
 17.Delegationernes sammensætning
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)
 20.Delegationernes sammensætning
 21.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 22.Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW) (forhandling)
 23.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 24.Modtagne dokumenter
 25.Bevillingsoverførsler
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (214 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (3482 kb) 
 
Protokol (86 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Afstemning ved navneopråb (135 kb) 
 
Protokol (305 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (619 kb) Afstemning ved navneopråb (2192 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik