Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (äänestys)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Tietyt yhtiöoikeuden osa-alueet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.Lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)
  9.6.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)
  9.7.Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)
  9.8.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)
  9.9.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** (äänestys)
  9.10.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (äänestys)
  9.11.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (äänestys)
  9.12.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  9.13.Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (äänestys)
  9.14.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)
  9.15.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (äänestys)
  9.16.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa * (äänestys)
  9.17.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa * (äänestys)
  9.18.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa * (äänestys)
  9.19.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa * (äänestys)
  9.20.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa * (äänestys)
  9.21.Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (äänestys)
  9.22.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (ajankohtainen keskustelu)
 14.Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (keskustelu)
 15.Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (jatkoa keskustelulle)
 16.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) ***I (keskustelu)
 17.Valtuuskuntien kokoonpano
 18.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 19.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)
 20.Valtuuskuntien kokoonpano
 21.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
 22.Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW) (keskustelu)
 23.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 24.Vastaanotetut asiakirjat
 25.Määrärahojen siirrot
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (218 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3482 kb) 
 
Pöytäkirja (86 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (37 kb) Nimenhuutoäänestykset (138 kb) 
 
Pöytäkirja (304 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (612 kb) Nimenhuutoäänestykset (2198 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö