Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2017. április 5., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (vita)
 7.Szavazások órája
  7.1.Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (szavazás)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Szavazások órája (folytatás)
  9.1.A társasági jog egyes vonatkozásai ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.2.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.3.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.4.A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvátországban történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.5.Orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)
  9.6.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)
  9.7.Pénzpiaci alapok ***I (szavazás)
  9.8.Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató ***I (szavazás)
  9.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret *** (szavazás)
  9.10.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (szavazás)
  9.11.A rendkívüli tartalék igénybevétele (szavazás)
  9.12.A 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások– I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)
  9.13.1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (szavazás)
  9.14.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)
  9.15.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából (szavazás)
  9.16.A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  9.17.A szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  9.18.A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  9.19.A finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  9.20.A máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  9.21.A géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)
  9.22.A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (vita aktuális kérdésekről)
 14.A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (vita)
 15.A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (a vita folytatása)
 16.A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I (vita)
 17.A küldöttségek összetétele
 18.A venezuelai helyzet (vita)
 19.Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (vita)
 20.A küldöttségek összetétele
 21.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés
 22.Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW) (vita)
 23.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 24.Dokumentumok benyújtása
 25.Előirányzatok átcsoportosítása
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (221 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás (3482 kb) 
 
Jegyzőkönyv (87 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (53 kb) Név szerinti szavazás (135 kb) 
 
Jegyzőkönyv (312 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredményei (620 kb) Név szerinti szavazás (2203 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat